Platba a doprava pre ONLINE nákup v www.turbofish.sk

Možnosti platby a dopravy pre internetové rybárske potreby www.turbofish.sk

Možnosti platby a dopravy pre internetový rybársky obchod www.turbofish.sk
pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom: internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk

Vážený návštevník, zákazník stránok pre rybárske potreby, športové a kemping potreby www.turbofish.sk.
K všeobecným obchodným podmienkam nákupu pripájame tieto podmienky pre možnosti dopravy a platby, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok a zákazník svojím potvrdením a odoslaním objednávky na rybárske športové a kemping potreby http://www.turbofish.sk tieto prijíma a súhlasí s nimi, zároveň vyhlasuje že je s nimi ako i s obchodnými podmienkami oboznámený.

Spôsob dopravy pre internetový obchod www.turbofish.sk

Pre internetové rybárske potreby, športové a kemping potreby http://www.turbofish.sk je spôsob doručenia vybraného tovaru a množstva zákazníkom doručenie expresným kuriérom DPD, pričom k objednávke je účtované poštovné a balné vo výške od 5€. Poštovné je zdarma pri odbere tovaru nad 150 € a do 29,99kg, nad 30kg je rátané v zmysle cenových podmienok od kuriérskych služieb. Nadštandard ( skoršie doručenie, dobierka, doručenie do vlastných rúk a iné) je účtovaný v zmysle cenových podmienok kuriérskych služieb, maximálne však +50% ceny. Ak si však zákazník zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo dôvodu, o ktorom spoločnosť internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru. V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou táto nie je povinná vykonať vynášku tovaru priamo do bytu. V prípade, že zákazník uvedie adresu na doručenie mimo územia Slovenskej republiky, vyhradzuje si prevádzkovateľ pre internetové rybárske potreby, športové a kemping potreby http://www.turbofish.sk, účtovať poštovné a balné vo výške ceníku expresného kuriéra DPD.
Zákazník (ďalej len príjemca) je deň vopred informovaný o doručení balíka zaslaním interaktívnej sms s číslom balíka, predpokladaným termínom doručenia a výškou dobierky na telefón príjemcu, ktorý uvedie pri registrácii, prípadne v objednávacom formulári v príslušnej časti (telefón) Príjemca možnosť zmeniť deň doručenia zásielky odpoveďou na interaktívnu sms.
Kuriér DPD sa vždy pokúsi príjemcu kontaktovať pred doručením zásielky na ním uvedené telefónne číslo, s cieľom informovať príjemcu o predpokladanom čase doručenia zásielky
Ak nie je možné zásielku pri prvom pokuse o doručenie dodať, zanechá o tom kuriér príjemcovi písomné oznámenie. Kuriér sa potom pokúsi o opätovné doručenie zásielky nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ je i tento pokus neúspešný, má príjemca možnosť dohodnúť sa do 7 kalendárnych dní na základe zanechaného písomného oznámenia telefonicky s kuriérom o konečnom odovzdaní zásielky.
Príjemca má možnosť prostredníctvom stránky www.presmeruj.mojbalik.sk zmeniť termín alebo adresu ďalšieho doručenia. Kuriérska spoločnosť akceptuje túto zmenu v deň neúspešného doručenia do 22:00 SEČ. V prípade zmeny inštrukcií o doručení, sa do dátumu tejto zmeny počíta aj 7 dňová lehota pre uskladnenie.
Príjemca má možnosť sledovať stav a prípadné presmerovanie zásielky na internete po zadaní čísla zásielky do systému sledovania balíkov na stránke www.dpd.com.
Doručenie Zásielky je potvrdené podpisom príjemcu na súpiske rozvozu v papierovej forme alebo príjemca potvrdzuje prevzatie zásielky na mobilnom dátovom zariadení prepisovacím perom. Podpis elektronickým perom je považovaný za plnohodnotnú náhradu podpisu papierovej formy
Ak Príjemca zásielku odmietne prevziať, kuriérska spoločnosť doručí späť príkazcovi bez ďalších pokusov o doručenie
Osobný odber objednaného tovaru je možný iba po dohode a to buď telefonickej alebo meilom, na vopred dohodnutom mieste, dátume a čase.

Spôsob platby pre internetový obchod www.turbofish.sk

Pre internetové rybárske potreby, športové a kemping potreby http://www.turbofish.sk sú uvedené spôsoby platby v objednávacom formulári v príslušnej časti. Akceptované spôsoby platby sú na dobierku, prevodom alebo jednou zo splátkových možností poskytovaných splátkovými spoločnosťami.
Zákazník (príjemca) má možnosť zvoliť si formu platby na dobierku vyznačením v objednávacom formulári označenom ako platba na dobierku. V tomto prípade mu bude zaslaná zásielka doručená kuriérskou spoločnosťou a zásielka vydaná len po prevzatí finančnej hotovosti za objednaný tovar (vrátane poštovného a balného) a potvrdením o prijatí balíku, potvrdením o úhrade. Pri platbe na dobierku je v možnosť príjemcu príslušnú sumu uhradiť platobnou kartou, pokiaľ príjemca nedisponuje potrebnou finančnou hotovosťou a okolnosti, podmienky (napr. Funkčnosť platobného terminálu, možnosť pripojenia a iné) toto dovoľujú.
Zákazník (príjemca) má možnosť zvoliť si formu platby prevodom na základe vystavenej faktúry. Jej výška, variabilný a konštantný symbol ako aj číslo účtu mu budú zaslané na uvedený email. Tovar bude expedovaný až po zaúčtovaní bankou uvedenej sumy na zaslané číslo účtu, za podmienky dodržania správneho uvedenia variabilného a konštantného symbolu. O prebehnutí platby a odovzdaní bude zákazník informovaný. Pri nedodržaní tu uvedeného, prípade nezrealizovania platby do 30dní od odoslania tu uvedených podkladov k platbe, objednaný tovar zákazníkovy nebude zaslaný.
Zákazník (príjemca) má možnosť zvoliť si formu platby na splátky. Zákazník sa riadi všeobecnými, obchodnými, reklamačnými podmienkami zvolenej splátkovej spoločnosti. Tovar bude zaslaný až na základe udelenia súhlasu zvolenej splátkovej spoločnosti. V prípade zvolenej akontácie bude zásielka zaslaná na dobierku vo výške zvolenej akontácie + prirátaný poplatok za poštovné a balné. Dostupnosť tovaru rieši internetový obchod so zákazníkom zvolenou splátkovou spoločnosťou.


Tieto podmienky pre možnosti platby a dopravy pre internetový rybársky obchod www.turbofish.sk
pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom: internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk sú platné od 10. júla 2011 a predošlé podmienky pre možnosti platby a dopravy týmto strácajú svoju platnosť.